Giải Hóa 9

Giải hóa 9 - Tài liệu hướng dẫn giải bài tập hóa 9 gồm loạt bài giải các câu hỏi trong sách giáo khoa môn hóa học lớp 9 để các bạn tham khảo.

Giải Hóa 9

Mục lục Giải Hóa 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime