Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 69 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng ...

Đề bài

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

Đáp án bài 6 trang 69 sgk Hóa lớp 9

Nhận xét: “sau một thời gian phản ứng”, suy ra CuSO4 có thể vẫn còn dư. Gọi số mol Fe phản ứng là x mol.

a) Phương trình hóa học:

        Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

P/ư:  x      x            x           x mol

Khối lượng lá sắt tăng = 2,58 - 2,5 = 0,08 gam. Ta có phương trình:

64x - 56x = 0,08 

x = 0,01 mol

Đáp án bài 6 trang 69 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    06:27 AM
15/08/2018    06:27 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu