Bài 7 trang 69 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn cách giải

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 x                                               1,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                   y (mol)

b) Gọi x , у là số mol của Al, Fe.

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình:

Hướng dẫn giải bài 7 trang 69 sgk hóa lớp 9

Tính toán dựa vào số mol của Fe, Al tìm được.

Đáp án bài 7 trang 69 sgk Hóa lớp 9

a) Số mol khí H2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol.

Gọi x, у là số mol của Al, Fe.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

x                                              l,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                  y (mol)

b) Theo khối lượng hỗn hợp và mol Hta có hệ phương trình:

Đáp án bài 7 trang 69 sgk hóa lớp 9

Tham khảo thêm đáp án hóa 9 bài 6 trang 69 sgk hoặc hướng dẫn giải bài tập Hóa 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X