Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 116 sgk Hóa học 9

Giải bài tập 1 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một, khí nào trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ...

Đề bài

Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2.

a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một ?

b) Hai khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?

Đáp án bài 1 trang 116 sgk Hóa lớp 9

a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một là:

CH4 và O2; CH4 và Cl2; H2 và O2; H2 và Cl2.

b) Những hỗn hợp nổ là những hỗn hợp khi phản ứng tỏa nhiều nhiệt, đó là các hỗn hợp: CH4 và O2; H2 và O2.

--------------------------------------------------------------------

    Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 1 (trang 116 Hóa học 9) các em có thể tham khảo thêm đáp án Bài 2 trang 116 SGK Hóa 9 hoặc gợi ý phương pháp giải Hóa 9 sách giáo khoa cơ bản và nâng cao tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 116 sgk Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    10:21 AM
21/08/2018    10:21 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu