Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 7 trang 168 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 168 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO₂, H₂O, N₂. Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.

Hướng dẫn giải

Dựa vào sản phẩm thu được gồm những chất nào, có nguyên tố nào => chất ban đầu phải có những nguyên tố đó.

Đáp án bài 7 trang 168 sgk hóa lớp 9

Chất X là protein nên khi đốt cháy ngoài CO₂, H₂O còn sinh ra N₂.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 168 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    06:42 AM
29/08/2018    06:42 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu