Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa Hóa lớp 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 2 trang 144 SGK Hóa học lớp 9

Đề bài:

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Đáp án bài 2 trang 144 sgk hóa lớp 9

Hai phương pháp phân biệt C2H5OH và CH3COOH là:

 a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic không làm quỳ tím đổi màu.

 b) Dùng Na2CO3 hoặc CaCO3: CH3COOH cho khí CO2 thoát ra C2H5OH không có phản ứng.

»» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 144 SGK Hóa học 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 144 sách giáo khoa Hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    00:46 AM
25/08/2018    00:46 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu