Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa Hóa lớp 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 2 trang 144 SGK Hóa học lớp 9

Đề bài:

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Đáp án bài 2 trang 144 sgk hóa lớp 9

Hai phương pháp phân biệt C2H5OH và CH3COOH là:

 a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ rượu etylic không làm quỳ tím đổi màu.

 b) Dùng Na2CO3 hoặc CaCO3: CH3COOH cho khí CO2 thoát ra C2H5OH không có phản ứng.

»» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 144 SGK Hóa học 10

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    00:46 AM
25/08/2018    00:46 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu