Giải bài 3 trang 152 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 152 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500 ml dung dịch glucozơ 5% có D ≈ 1,0 g/cm3

Hướng dẫn giải

Công thức cần ghi nhớ:

  • mdd = Vdd. Ddd
  • C% = (mctan/ mdd).100%

Đáp án bài 3 trang 152 sgk hóa lớp 9

  • Khối lượng dung dịch glucozo là : 500 x 1 = 500 (gam)
  • Vậy khối lượng glucozo cần lấy là: (500 x 5) / 100 = 25 (gam)

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X