Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 160 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 160 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH của nhóm -COOH và

- H của nhóm - NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

Đáp án bài 4 trang 160 sgk hóa lớp 9

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau: đều chức C, H, O và phân tử có nhóm – COOH

Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm - NH2.

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

Đáp án bài 4 trang 160 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 160 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    18:25 PM
27/08/2018    18:25 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu