Kỳ Thi Vào Lớp 10

Thông tin kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023: Chỉ tiêu tuyển sinh, đề thi đáp án, tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các tỉnh trên cả nước.

Tuyển sinh vào lớp 10

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022

Đề thi vào 10 năm 2022

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2023

X