Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 133 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 133 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Đáp án bài 1 trang 133 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 133 sgk hóa lớp 9

C3Hcó 1 công thức: CH– CH– CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 133 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    10:03 AM
23/08/2018    10:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu