Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 133 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 133 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Đáp án bài 1 trang 133 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 133 sgk hóa lớp 9

C3Hcó 1 công thức: CH– CH– CH3

C3H6 có 2 công thức: propilen CH2 = CH – CH3

 

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    10:03 AM
23/08/2018    10:03 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu