Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 22 Hóa học 9 - Luyện tập chương 2: Kim loại

9

Giải hóa học lớp 9 bài 22 luyện tập chương 2: kim loại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 69 sgk môn hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 22 luyện tập chương 2: kim loại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 69 sgk môn hóa lớp 9

Bài 22 - Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 7 trang 69 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 7 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Bài 6 trang 69 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng ...

Đáp án bài 5 trang 69 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 69 SGK hóa học lớp 9

Bài 4 trang 69 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 69 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Giải bài 3 trang 69 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 69 SGK hóa học lớp 9

Bài 2 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 69 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng ? không có phản ứng ?

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 69 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 69 sách giáo khoa hóa học lớp 9
Back to top