Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 43 sgk hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 43 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đén khi khối lượng không đổi 

a. Viết các pương trình hóa học 

b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c. Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 3 trang 43 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 43 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 43 sgk hóa lớp 9
» Bài tiếp theo: Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của bazo và muối

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 43 sgk hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    10:19 AM
11/08/2018    10:19 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu