Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 139 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 139 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.

a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.

b) Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o.

c) Có thể pha chế được bao nhiêu lít rượu 25o từ 500 ml rượu 45o ?

Hướng dẫn giải

Nắm được khái niệm độ rượu: Số ml rượu nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước.

Đáp án bài 4 trang 139 sgk hóa lớp 9

a) Các con số 45o, 18o, 12o là các con số chỉ độ rượu hay phần thể tích của rượu C2H5OH có trong 100 phần thể tích của hỗn hợp (rượu và nước). Các con số trên có ý nghĩa là :

Trong 100ml hỗn hợp (rượu và nước) có 45ml, 18ml, 12ml C2H5OH.

b) Rượu 45o nghĩa là :

      100ml rượu có 45ml C2H5OH.

Vậy 500ml rượu có x ml C2H5OH.

Đáp án bài 4 trang 139 sgk hóa lớp 9

c) Rượu 25o nghĩa là :

      100ml rượu 25có 25ml C2H5OH.

Vậy V ml rượu 25o có 225 ml C2H5OH. 

Đáp án bài 4 trang 139 sgk hóa lớp 9 phần 1
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 139 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    02:56 AM
24/08/2018    02:56 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu