Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 1 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Dựa vào dữ kiện nào để nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

Đề bài

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Đáp án bài 1 trang 108 sgk Hóa lớp 9

Đáp án d)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 108 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    14:17 PM
20/08/2018    14:17 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu