Bài 1 trang 108 SGK Hóa 9

Bài 1 trang 108 SGK Hóa 9 được Học Tốt hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9 và ôn tập các kiến thức đã học.
Mục lục nội dung

Bài 1 trang 108 SGK Hóa 9 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 1 trang 108 SGK Hóa 9

Đề bài

Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ tan trong nước.

d) Thành phần nguyên tố.

Đáp án

Dựa vào d) thành phần nguyên tố  để xác định một hợp chất là vô cơ hay hữu cơ.,vì a,b,c là các tính chất mà cả chất  vô cơ hay hữu cơ có thể mang chung.

Ghi nhớ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ \(CO,CO_2,H_2CO_3\), các muối cacbonat kim loại...).

- Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính: hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

»» Bài tiếp theo:: Bài 2 trang 108 SGK Hóa 9

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 1 trang 108 SGK Hóa 9. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 9 chính xác và học tốt môn học này.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X