Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 149 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 149 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic ? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0,8g/cm3.

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải  Bài 6 trang 149 SGK hóa 9

a) Tính thể tích rượu nguyên chất: VC2H5OH nguyên chất = Vdung dịch rượu. Độ rượu/100

Tính được khối lượng rượu nguyên chất: mC2H5OH nguyên chất = D.VC2H5OH nguyên chất 

Viết PTHH, tính toán theo PTHH.

b) C% CH3COOH = mCH3COOH/mdd CH3COOH.100% => mdd CH3COOH

Đáp án bài 6 trang 149 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 149 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 7 tr 149 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    02:57 AM
26/08/2018    02:57 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu