Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 116 SGK Hóa 9

Giải bài tập 4 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Trình bày phương pháp hoá học để thu được các khí CH4 và CO2.

Đề bài

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để:

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Đáp án bài 4 trang 116 sgk Hóa lớp 9

a) Để thu được CH4, ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 bị hấp thụ hết, khí thoát ra là CH4.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

b) Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.  

Đáp án bài 4 trang 116 sgk hóa lớp 9
 

» Tham khảo thêmĐáp án bài 1 trang 116 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 116 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    14:10 PM
21/08/2018    14:10 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu