Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 6 trang 101 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 101 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As.

 

Hướng dẫn giải

Quy luật biến đổi tính kim loại và phi kim của các nguyên tố:

  • Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.
  • Trong cùng một nhóm, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.

Đáp án bài 6 trang 101 sgk hóa lớp 9

Vị trí các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn:

Đáp án bài 6 trang 101 sgk hóa lớp 9

Theo chu kì 2, tính phi kim tăng dần từ N, O, F.Theo nhóm VA, tính phi kim tăng dần từ As, P, N.

Như vậy, sự sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính phi kim tăng dần là As, P, N, O, F.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 101 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    20:44 PM
19/08/2018    20:44 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu