Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 3 trang 144 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 144 sách giáo khoa hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :

  • Chất A và C tác dụng được với natri.
  • Chất B ít tan trong nước.
  • Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Đáp án bài 3 trang 144 sgk hóa lớp 9

  • Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3, suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.

Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là : CH3-COOH.

  • Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH . Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.
  • Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3 là etilen CH2 = CH2.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X