Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3;            b) CH2 = CH2;                

c) CH2 = CH - CH = CH2.

Đáp án bài 1 trang 119 sgk hóa lớp 9

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    16:07 PM
21/08/2018    16:07 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu