Giải bài 1 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 119 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:

a) CH3 - CH3;            b) CH2 = CH2;

c) CH2 = CH - CH = CH2.

Đáp án bài 1 trang 119 sgk hóa lớp 9

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X