Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 1 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau:    

a) CH3 - CH3;            b) CH2 = CH2;                

c) CH2 = CH - CH = CH2.

Đáp án bài 1 trang 119 sgk hóa lớp 9

a) Có 1 liên kết đơn

b) Có 1 liên kết đôi

c) Có 2 liên kết đôi và 1 liên kiết đơn

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    16:07 PM
21/08/2018    16:07 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu