Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 103 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 3 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.

Đáp án bài 3 trang 103 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 103 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 103 sgk Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    04:10 AM
20/08/2018    04:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu