Bài 3 trang 103 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 3 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đồ 3. Cho biết vai trò của cacbon trong các phản ứng đó.

Đáp án bài 3 trang 103 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 103 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X