Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 67 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 67 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Tại sao kim loại bị ăn mòn ? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn mòn kim loại ? Lấy thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức trang 65- sgk hóa 9 để trả lời

Đáp án bài 2 trang 67 sgk hóa lớp 9

Trong không khí có chứa khí oxi, trong nước mưa thường chứa nhiều axit yếu do khí CO2, SO2 và một số khác hòa tan. trong nước biển thường có một số muối như NaCl, MgCl2... nững chất này tác dụng với kim loại hoặc hợp kim sắt có màu nâu, xốp, giòn  làm đồ vật bằng sắt bị gỉ.

  • Những yếu tố ảnh hưởng 

a) Ảnh hưởng của các chất trong môi trường: Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc.

Thí dụ: trong nước biển sắt, thép bị ăn mòn nhanh hơn so với trong không khí.

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ: nhiệt độ càng cao sự ăn mòn kim loại xảy ra càng nhanh.

c) ảnh hưởng của thành phần kim loại 

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 67 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    12:16 PM
14/08/2018    12:16 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu