Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 4 trang 67 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 67 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Sự ăn mòn kim loại là hiện tuợng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Lấy thí dụ chứng minh

Đáp án bài 4 trang 67 sgk hóa lớp 9

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hóa học, trong đó kim loại bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa có trong môi trường, làm mất đi tính chất quý báu của kim loại. Thí dụ sắt bị gỉ trong không khí ẩm vì đã xảy ra phản ứng hóa học:

2Fe + O2 + 2H2—> 2Fe(OH)2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 67 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    16:27 PM
14/08/2018    16:27 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu