Giải bài 3 trang 139 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 139 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có ba ống nghiệm :

  • Ống 1 đựng rượu etylic;
  • Ống 2 đựng rượu 96o;
  • Ống 3 đựng nước.

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải Có ba ống nghiệm :

  • Ống 1 đựng rượu etylic ;
  • Ống 2 đựng rượu 96;
  • Ống 3 đựng nước.

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Đáp án bài 3 trang 139 sgk hóa lớp 9

  • Ống 1 :  2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2
  • Ống 2 :  2H2O  +  2Na ->  2NaOH  +  H2

2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

  • Ống 3 :  2H2O  +  2Na ->  2NaOH  +  H2

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X