Bài 3 trang 108 SGK Hóa 9

Xuất bản ngày 07/02/2020 - Tác giả: Giangdh

Bài 3 trang 108 SGK Hóa 9 được Học Tốt hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 108 sách giáo khoa Hóa học 9 và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 3 trang 108 SGK Hóa 9 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 3 trang 108 SGK Hóa 9

Đề bài

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2,  CHCl3.

Cách giải

Ta thấy phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên chất nào có phân tử khối nhỏ nhất sẽ chứa %C cao nhất

Đáp án

Cách làm bài 1

Thành phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất:
\(\%m_{C(CH_4)} = \frac{M_C}{M_{CH_4}}\times 100\%=\frac{12\times 100\% }{ 16} = 75\%.\\ \%m_{C(CH_3Cl)} =\frac{M_C}{M_{CH_3Cl}}\times 100\% =\frac{12\times100\% }{ 50,5} = 23,7\%.\\ \%m_{C(CH_2Cl_2)} =\frac{M_C}{M_{CH_2Cl_2}}\times 100\%= \frac{12\times100\% }{ 85} = 14,1\%.\\ \%m_{C(CHCl_3)} =\frac{M_C}{M_{CHCl_3}}\times 100\% =\frac{12\times100\% }{ 129,5} = 9,26\%\)

Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự sau:

\(CH_4 > CH_3Cl > CH_2Cl_2 > CHCl_3\)

Cách làm bài 2

%C trong các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự sau: CH4  > CH3Cl > CH2Cl> CHCl3

Cách làm bài 3

- MCH4 =16g/mol; MCH3Cl = 50,5g/mol; MCH2Cl2 = 85g/mol; MCHCl3 =119,5g/mol

Trong CH4: %mC = 12 x 100% / 16 = 75%.

Trong CH3Cl: %mC= 12 x 100% / 50,5 = 23,7%.

Trong CH2Cl2: %mC= 12 x 100% / 85 = 14,1%.

Trong CHCl3: %mC = 12 x 100% / 119,5 = 10,04%.

- Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Ghi nhớ

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ \(CO,CO_2,H_2CO_3\), các muối cacbonat kim loại...).

- Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính: hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

»» Bài tiếp theo:: Bài 4 trang 108 SGK Hóa 9

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 3 trang 108 SGK Hóa 9. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 9 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM