Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 9

Hướng dẫn cách giải bài 2 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Điền từ thích hợp Có hoặc Không vào các cột.

Đề bài:

Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

       

Etilen

     

 

Đáp án bài 2 trang 119 sgk Hóa lớp 9

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

không

không

không

Etilen

có 1 liên kết đôi

 

» Đáp án bài tập tiếp theo: Bài 3 trang 119 sgk Hóa 9 

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    18:15 PM
21/08/2018    18:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu