Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 9

Hướng dẫn cách giải bài 2 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 9. Điền từ thích hợp Có hoặc Không vào các cột.

Đề bài:

Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

 

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

       

Etilen

     

 

Đáp án bài 2 trang 119 sgk Hóa lớp 9

Có liên kết đôi

Làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng

trùng hợp

Tác dụng

với oxi

Metan

không

không

không

Etilen

có 1 liên kết đôi

 

» Đáp án bài tập tiếp theo: Bài 3 trang 119 sgk Hóa 9 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 119 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    18:15 PM
21/08/2018    18:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu