Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 4 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic

Đề bài

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Hướng dẫn giải

Công thức tính phần trăm khối lượng của nguyên tố trong một chất:

Hướng dẫn giải bài 4 trang 108 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 108 sgk Hóa lớp 9

Khối lượng mol của axit axetic là: M = 12.2 + 1.4 + 16.2 = 60 g/mol;

mC = 2 x 12 = 24 g

mH = 4 x 1 = 4 g

mO = 2 x 16 = 32 g

%C = (24 : 60) x 100% = 40%

%H = (4 : 60) x 100% = 6,67%

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 108 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    20:42 PM
20/08/2018    20:42 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu