Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 36 SGK Hóa học 9

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án chi tiết bài tập 5 trang 36 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.

a) Viết các phương trình hóa học đối với mỗi chất.

b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau hay không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được.

c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng.

Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 5 trang 36 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 36 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 36 sgk hóa lớp 9
 

»» Xem bài trước: Bài 4 trang 36 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 36 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    14:31 PM
10/08/2018    14:31 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu