Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 6 trang 155 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 155 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ) người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ là 33 : 88

Xác định công thức hóa học của gluxit trên.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
27/08/2018    00:37 AM
27/08/2018    00:37 AM
Back to top