Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 6 trang 155 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 155 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ) người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ là 33 : 88

Xác định công thức hóa học của gluxit trên.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 155 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 6 trang 155 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    00:37 AM
27/08/2018    00:37 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu