Bài 2 trang 36 SGK Hóa học 9

Xem hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 2 trang 36 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết hai dung dịch chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh họa bằng các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Dựa vào sản phẩm có NaCl => chất ban đầu 1 chất phải có nguyên tố Na, 1 chất phải có chứa nguyên tố Cl

Đáp án bài 2 trang 36 sgk Hóa lớp 9

Từ dung dịch ban đầu, phản ứng có sinh ra muối NaCl, suy ra một dung dịch phải là dung dịch của hợp chất có chứa Na, dung dịch còn lại là dung dịch của hợp chất có chứa Cl; Mặt khác, vì NaCl tan nên sản phẩm còn lại phải là hợp chất không tan, chất khí hay H2O, thí dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

BaCl2 + NaSO4 → 2NaCl + BaSO4

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X