Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 4 trang 101 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 101 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Đáp án bài 4 trang 101 sgk hóa lớp 9

Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Đáp án bài 4 trang 101 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    16:33 PM
19/08/2018    16:33 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu