Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

  • Tính số mol khí etilen.
  • Viết PTHH khi đốt cháy etilen.
  • Đặt số mol vào phương trình hóa học suy ra số mol của oxi.
  • Dựa vào thành phần phần trăm về thể tích của oxi trong không khí ta tính được thể tích của không khí cần dùng.

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9

Pư:          0,2      0,6        0,4          (mol)

VO₂ =0,6 x 22,4 = 13,44 lít

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9 phần 1
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 119 sgk Hóa 9

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    22:25 PM
21/08/2018    22:25 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu