Bài 4 trang 119 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

  • Tính số mol khí etilen.
  • Viết PTHH khi đốt cháy etilen.
  • Đặt số mol vào phương trình hóa học suy ra số mol của oxi.
  • Dựa vào thành phần phần trăm về thể tích của oxi trong không khí ta tính được thể tích của không khí cần dùng.

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9

Pư:          0,2      0,6        0,4          (mol)

VO₂ =0,6 x 22,4 = 13,44 lít

Đáp án bài 4 trang 119 sgk hóa lớp 9 phần 1
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 119 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X