Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 48 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 48 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ: Kim loại dẫn điện được sắp xếp theo thứ tự: Ag > Cu > Al > Fe

Đáp án bài 3 trang 48 sgk hóa lớp 9

Kim loại dẫn điện tốt nhất bạc và đồng

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 48 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    18:02 PM
11/08/2018    18:02 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu