Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 48 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 48 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ: Kim loại dẫn điện được sắp xếp theo thứ tự: Ag > Cu > Al > Fe

Đáp án bài 3 trang 48 sgk hóa lớp 9

Kim loại dẫn điện tốt nhất bạc và đồng

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    18:02 PM
11/08/2018    18:02 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu