Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 112 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Chỉ ra những chỗ sai và viết lại cho đúng các công thức sau

Đề bài

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:

Câu hỏi bài 1 trang 112 sgk hóa lớp 9

Hướng dẫn giải

Trong các hợp chất hữu cơ, C có hóa trị IV, O có hóa trị II, H có hóa trị I, các nguyên tử halogen có hóa trị I, ..

Đáp án bài 1 trang 112 sgk Hóa học lớp 9

Đáp án bài 1 trang 112 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 112 sgk Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    00:58 AM
21/08/2018    00:58 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu