Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 29 Hóa học 9 - Axit cacbonic và muối cacbonat

9

Giải Hóa học lớp 9 bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat chi tiết trả lời các câu hỏi trang 91 SGK môn Hóa học 9

giải hóa học lớp 9 bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat chi tiết trả lời các câu hỏi trang 91 sgk môn hóa học 9

Bài 29 - Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 5 trang 91 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 5 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy ...

Bài 4 trang 91 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Cho biết trong các cặp chất đã cho, cặp nào có thể tác dụng với nhau?

Bài 3 trang 91 sgk Hóa 9

Giải bài tập 3 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học.

Bài 2 trang 91 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Bài 1 trang 91 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.
Back to top