Bài 10 trang 81 SGK Hóa 9

Giải bài 10 trang 81 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc) ...

Hướng dẫn giải Hóa lớp 9 - Đáp án bài tập 10 trang 81 sách giáo khoa Hóa học 9 chương 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Đề bài:

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải:

  • Viết phương trình hóa học.

  • Từ phương trình hóa học suy ra số mol các chất sau phản ứng

  • Tính nồng độ các chất sau phản ứng theo công thức: Hướng dẫn giải bài 10 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 10 trang 81 sgk Hóa lớp 9

nCl = 1,12 /22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nNaCl = nNaClO = 0,05 mol.

V = 0,1 /1 = 0,1 lít

CM (NaCl) = CM (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X