Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 10 trang 81 SGK Hóa 9

Giải bài 10 trang 81 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc) ...

Hướng dẫn giải Hóa lớp 9 - Đáp án bài tập 10 trang 81 sách giáo khoa Hóa học 9 chương 3: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Đề bài:

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải:

  • Viết phương trình hóa học.

  • Từ phương trình hóa học suy ra số mol các chất sau phản ứng

  • Tính nồng độ các chất sau phản ứng theo công thức: Hướng dẫn giải bài 10 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 10 trang 81 sgk Hóa lớp 9

nCl = 1,12 /22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nNaCl = nNaClO = 0,05 mol.

V = 0,1 /1 = 0,1 lít

CM (NaCl) = CM (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 10 trang 81 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    16:55 PM
17/08/2018    16:55 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu