Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 69 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 69 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH: A + Cl2 → 2ACl

Định luật bảo toàn khối lượng: mA + mCl2 = mACl

=> mCl  = mACl - mA = 23,4 – 9,2 = ?

=> nCl2 = ?

Từ PTHH tính được nA = 2nCl2 = ?

=> Phân tử khối của A = mA : nA = ?

=> Tên kim loại

Đáp án bài 5 trang 69 sgk hóa lớp 9

2A + Cl2 → 2ACl

mCl₂ = mmuối – mkim loại = 23,4 - 9,2 - 14,2 gam

=>nCl2 =14,2 : 71 = 0,2 mol

Số mol А = 2.nCl2 = 0,4 mol,

suy ra 0,4.A = 9,2 => А = 23 (Na).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 69 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    04:21 AM
15/08/2018    04:21 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu