Đáp án bài 5 trang 69 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 69 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hoá trị I.

Hướng dẫn giải

Viết PTHH: A + Cl2 → 2ACl

Định luật bảo toàn khối lượng: mA + mCl2 = mACl

=> mCl  = mACl - mA = 23,4 – 9,2 = ?

=> nCl2 = ?

Từ PTHH tính được nA = 2nCl2 = ?

=> Phân tử khối của A = mA : nA = ?

=> Tên kim loại

Đáp án bài 5 trang 69 sgk hóa lớp 9

2A + Cl2 → 2ACl

mCl₂ = mmuối – mkim loại = 23,4 - 9,2 - 14,2 gam

=>nCl2 =14,2 : 71 = 0,2 mol

Số mol А = 2.nCl2 = 0,4 mol,

suy ra 0,4.A = 9,2 => А = 23 (Na).

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X