Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 144 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O.

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào ?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23.

Hướng dẫn giải

  • Lập luận: Do đốt cháy A thu được CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có O.
  • Tính nCO=> nC => mC; nH2O => nH => mH

Tính mO=mA-mC-mH => nO 

  • Lập tỉ lệ C:H:O => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện về phân tử khối của A).

Đáp án bài 4 trang 144 sgk hóa lớp 9

Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa C, H và có thể có O.

  • nCO= 44:44 =1 mol => nC = 1 mol => mC = 1.12 = 12 gam
  • nH2O = 27:18 = 1,5 mol => nH = 3 mol => mH = 3.1 = 3 gam

mC+mH = 12+3 = 15 gam < mA => A còn chứa O, mO = mA - mC - mH = 23-12-3 = 8 gam => nO = 8:16 = 0,6 mol

Ta có: C:H:O = nC:nH:nO = 1:3:0,5 = 2:6:1

Vậy CTPT của A có dạng (C2H6O)n

Theo đề bài tỉ khối của A so với hiđro là 23, vậy mA = 46

mA = 46 => 46n = 46 => n = 1

Vậy công thức phân tử cảu A là C2H6O

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 144 sgk Hóa 9 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 144 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    04:17 AM
25/08/2018    04:17 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu