Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 144 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O.

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào ?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23.

Hướng dẫn giải

  • Lập luận: Do đốt cháy A thu được CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có O.
  • Tính nCO=> nC => mC; nH2O => nH => mH

Tính mO=mA-mC-mH => nO 

  • Lập tỉ lệ C:H:O => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện về phân tử khối của A).

Đáp án bài 4 trang 144 sgk hóa lớp 9

Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa C, H và có thể có O.

  • nCO= 44:44 =1 mol => nC = 1 mol => mC = 1.12 = 12 gam
  • nH2O = 27:18 = 1,5 mol => nH = 3 mol => mH = 3.1 = 3 gam

mC+mH = 12+3 = 15 gam < mA => A còn chứa O, mO = mA - mC - mH = 23-12-3 = 8 gam => nO = 8:16 = 0,6 mol

Ta có: C:H:O = nC:nH:nO = 1:3:0,5 = 2:6:1

Vậy CTPT của A có dạng (C2H6O)n

Theo đề bài tỉ khối của A so với hiđro là 23, vậy mA = 46

mA = 46 => 46n = 46 => n = 1

Vậy công thức phân tử cảu A là C2H6O

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 144 sgk Hóa 9 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    04:17 AM
25/08/2018    04:17 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu