Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 91 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Đề bài :

Dựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Đáp án bài 2 trang 91 sgk Hóa lớp 9

MgCO3 là muối cacbonat trung hòa, không tan trong nước, nên có các tính chất hóa học sau: 

  • Tác dụng với dung dịch axit manh hơn axit cacbonic, thí dụ:

MgCO3 + 2HNO3  → Mg(NO3)2 + CO2+ H2O

  • Bị nhiệt phân hủy

Đáp án bài 2 trang 91 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 91 SGK Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    18:22 PM
18/08/2018    18:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu