Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 48 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 48 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : DAl = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 48 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    20:08 PM
11/08/2018    20:08 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu