Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 4 trang 48 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 48 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : DAl = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 48 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    20:08 PM
11/08/2018    20:08 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu