Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 119 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Đáp án bài 3 trang 119 sgk hóa lớp 9

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br→ Br-CH2-CH2-Br

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 119 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    20:21 PM
21/08/2018    20:21 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu