Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 119 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 119 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy nêu phương pháp hoá học loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu đuợc metan tinh khiết.

Đáp án bài 3 trang 119 sgk hóa lớp 9

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư, khí etilen phản ứng hết tạo thành đibrometan là chất lỏng ở trong dung dịch. Khí thoát ra là CH4.

CH2 = CH2 + Br→ Br-CH2-CH2-Br

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    20:21 PM
21/08/2018    20:21 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu