Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 158 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 158 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều...

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là...

c) ... là lương thực của con người.

Đáp án bài 1 trang 158 sgk hóa lớp 9

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột.

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

c) Tinh bột là lương thực của con người.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 158 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    02:45 AM
27/08/2018    02:45 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu