Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 103 sgk Hóa 9

Đáp án giải bài 5 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này ...

Đề bài:

a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32 gam oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối lượng mol phân tử của oxit sắt là 160 gam/mol.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Đáp án bài 5 trang 103 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 103 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 103 sgk Hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    08:51 AM
20/08/2018    08:51 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu