Bài 3 trang 125 sgk hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 125 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen :

a) Viết phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng).

b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Hướng dẫn giải
bài 3 trang 125 sgk hóa 9

  • Tính được số mol của brombenzen.
  • Viết PTHH, đặt mol brombenzen vào PTHH suy ra số mol brom đã tham gia phản ứng.
  • Từ công thức tính hiệu suất:

Hướng dẫn giải bài 3 trang 125 sgk hóa lớp 9

suy ra số mol brom ban đầu.

Đáp án bài 3 trang 125 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 125 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 125 SGK hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X