Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài 5 trang 58 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Thành phần hoá học chính của đất sét là :Al₂0₃.2Si0₂.2H₂0. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

Hướng dẫn giải

Tính phân tử khối của đất sét =?

Giả sử có 1 mol đất sét => Khối lượng của Al trong đất sét

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm:

Hướng dẫn giải bài 5 trang 58 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 58 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 58 sgk hóa lớp 9
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    08:21 AM
13/08/2018    08:21 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu