Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 129 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 129 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e)

. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Hướng dẫn giải

Nắm được khái niệm về dầu mỏ: Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

Đáp án bài 1 trang 129 sgk hóa lớp 9

a) S. Dầu mỏ là hỗn hợp.

b) S. Dầu mỏ là hỗn hợp (cần phân biệt hỗn hợp và hợp chất).

c) Đ

d) S. Dầu mỏ gồm nhiều chất khác nhau nên không có nhiệt độ sôi xác định.

e) Đ

Các đáp án đúng là: c) và e).

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X