Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 147 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 147 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.

a) Tính m.

b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.

Hướng dẫn giải

a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

mRCOONa = mchất béo + mNaOH  - mglixerol.

b) Khối lượng xà phòng bánh: m' = m.100/60

Đáp án bài 4 trang 147 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 147 sgk hóa lớp 9
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 147 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 147 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    14:59 PM
25/08/2018    14:59 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu