Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 147 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 147 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.

a) Tính m.

b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.

Hướng dẫn giải

a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

mRCOONa = mchất béo + mNaOH  - mglixerol.

b) Khối lượng xà phòng bánh: m' = m.100/60

Đáp án bài 4 trang 147 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 147 sgk hóa lớp 9
» Bài tham khảo: Bài 3 trang 147 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    14:59 PM
25/08/2018    14:59 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu