Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 168 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 168 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO₂ và 2,7g H₂O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Hướng dẫn giải  Bài 6 trang 168 SGK hóa 9Hướng dẫn giải bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 7 tr 168 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
29/08/2018    04:33 AM
29/08/2018    04:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top