Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 168 SGK hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 168 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO₂ và 2,7g H₂O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Hướng dẫn giải  Bài 6 trang 168 SGK hóa 9Hướng dẫn giải bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 168 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 7 tr 168 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 168 SGK hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
29/08/2018    04:33 AM
29/08/2018    04:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu