Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 3 trang 39 sgk hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 39 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Đáp án bài 3 trang 39 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 39 sgk hóa lớp 9
» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 39 sgk hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    20:16 PM
10/08/2018    20:16 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu