Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 11 trang 81 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 81 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Đáp án bài 11 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 11 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 11 trang 81 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    18:01 PM
17/08/2018    18:01 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu