Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 11 trang 81 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 11 trang 81 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Đáp án bài 11 trang 81 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 11 trang 81 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
17/08/2018    18:01 PM
17/08/2018    18:01 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu