Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 6 trang 33 SGK hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 33 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaClvới 70 ml dung dịch có chứa AgNO3.

a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải

a) Dựa vào chất sau phản ứng có kết tủa hay không kết tủa, màu sắc như thế nào => nêu được hiện tượng.

CaCl2   + 2AgNO3  → Ca(NO3)2 + 2AgCl↓

b) Tính số mol CaCl=? ; nAgNO3 = ?

Dựa vào phương trình hóa học xem chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư. Mọi tính toán theo chất phản ứng hết.

c) Công thức CM = n: V

Đáp án bài 6 trang 33 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 33 sgk hóa lớp 9

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 36 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 6 trang 33 SGK hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    04:30 AM
10/08/2018    04:30 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu